XVI Konferencja Logistyki Stosowanej
Total Logistic Management

06-08 grudnia 2012, Zakopane

Jolanta KRYSTEK, Tomasz GRABALSKI

Politechnika Śląska

Modelowanie procesu transportowego

Streszczenie:
Artykuł dotyczy modelowania procesu transportowego. Przedstawiono aplikację umożliwiającą wygenerowanie oraz rozwiązanie zadania transportowego. Szczegółowo opisano zastosowany algorytm harmonogramowania dostaw. Zaproponowano kryteria oceny harmonogramowania dostaw.

Słowa kluczowe: proces transportowy, zadanie transportowe, koszty transportu, harmonogram

Modeling the transport process

Abstract:
This article concerns modeling the transport process. The application that allows generating and solving the transport problem was presented. Scheduling of deliveries algorithm was described. Proposed criteria for evaluating the scheduling of deliveries.

Key words: transport process, transportation problem, costs, scheduleZamknij okno